kolmapäev, 11. aprill 2007

TEISIPÄEVAST

Esimeses tunnis uurisime ja puurisime "Onu Heino luges lehte" luuletust. Iga laps püüdis seda viimistleda võimalikult ladusaks ja ilmekaks lugemiseks. Kodus tuleb aga igal lapsel veel harjutada, homses tunnis loeme ja filmime.
Uue teemana oli TÄISHÄÄLIKUÜHEND.
Matemaatika tunnis kordasime paaris- ja paarituid arve ning lahendasime tekstülesandeid.
Põhilise osa tunnist oli iseseisev arvutamine, mis jäi ka kodus lõpetada.
Kehalise kasvatuse tunnis harjutasime tennisepallidega erinevaid kavu tegema - nimetasime seda pallikooliks. Väga hästi tuli pallikool välja Erkil, Kaisal, Reginal, Kerstil ja Margusel.
Tänaseks oli vaja ka oma pinal hoolikalt korda seada, tegelikult tuleks teha seda igaks koolipäevaks.
Viimases tunnis uurisime tuntud lastekirjaniku Ellen Niidu loomingut. Kaasatoodud raamatuid oli huvitav võrrelda ja üksteisele ettelugeda.
Siinkohal toon mõned E.Niidu raamatud ka ära, mis tasuks kindlasti nii lastel kui ka nende vanematel läbi lugeda.

Kommentaare ei ole: