neljapäev, 26. aprill 2007

Kevadised kummikud

Saladusi siis enam pole. Tegelikult see polnudki teab-mis saladus... Selgitasin täna lastele põhjalikult, mille alusel käib õpilaste valimine selle kooliaasta lõpul toimuvale "parimate laste ekskursioonile". Kindel on see, et igast klassist valitakse teatud arv õpilasi. Meie klassist saavad kaasa minna kuni kuus last. Hetkel on kõikidel lastel võrdne võimalus ekskursioonile saada. Tuleb vaid harjutada usinasti lugemistükke, kirjutada ning mõelda läbi kirjalikud kodutööd, olla oma peaga mõtlev koolilaps. Igaüks saab ju ületada vaid iseennast ja püüda olla täna parem lugeja ja arvutaja kui eile... Jõudu ja jaksu! Kaotajaid siin pole, igaühel on võimalus püüda ning lõpuks on iga laps saanud juurde teadmisi ja oskusi. Välistatud pole ka võimalus, et ekskursioonile lähevad esimesest klassist kaasa rohkem kui kuus last .
Tänane lugemispala oli tõesti alles keerukas! Mättad ja mutihunnikud jne... enamus lastest said klassis lugeda, lugeja pakkus ise välja. mida ta võiks veel harjutada ning mitu korda kodus lugeda. Tublit harjutamist homseks! Lugemispalast edasi viisid kevadised kummikud meid häälikute juurde. Kodus jäi korrata esimene tähtsam reeglipaarike: KAASHÄÄLIKUÜHENDIS ON KÕRVUTI KAKS VÕI ENAM ERINEVAT KAASHÄÄLIKUT ja TÄISHÄÄLIKUÜHENDIS ON KÕRVUTI KAKS VÕI ENAM ERINEVAT TÄISHÄÄLIKUT.
Kunstiõpetuse tunnis võtsime sõnad lahti silpideks ja tähtedeks: täht-silp-sõna-lause. Ketlin leidis: sekund-minut-tund-päev-nädal-kuu-aasta-sajand-igavik. Margus rääkis, kuidas puidust paberit tehakse - see andis paljudele tõuke joonistada mets-paber-raamat. Birgit joonistas lehma - piima - jäätise ning sokolaadipuu ka :) Huvitavaid ideid jätkus veel ja veel.
Tänases eesti keele tunnis tegid eriti tublit tööd Birgit, Julia, Kersti ja Erki!
Saksa keele tunnis õppisime läheneva emadepäeb'vaga seotud sõnu ja väljendeid: iga laps oskab täna kodus ütelda: MAMA , ICH LIEBE DICH!
Arvutiõpetuses uurisime TERE.KEVAD.EDU lehekülge ning vastasime täälehe küsimustele. Arvutiõpetuse tunni lõpuosas võivad lapsed alati minna oma lemmikule netiaadressile. Kahjuks peame alati arutlema teemal, kas võib minna mängima "veriste mängude" lehele või mitte. Siinkohal veelkord - koolis ja tegelikult ka kodus ei ole lapsele arendav, vajalik ega kasulik mängida "veriseid" arvutimänge. Seetõttu on neid kooli arvutiklassis avada ja mängida keelatud!
Minge õue!!!
Päikselist pärastlõunat!

Kommentaare ei ole: