kolmapäev, 12. november 2008

VALMISTUME ARENGUVESTLUSTEKS

Arenguvestluseks palun ette teatada, millal on TEILE SOBIVAIM AEG (ajavahemikust 17.11 kuni 8.12.2008).
VESTLUSEKS VALMISTUDES:

- 1. hindab õpilane ise oma õppimisharjumusi, õpitulemusi, huvitegevust (enesehinnangulehed klassijuhatajalt).

- 2. kirjutavad aineõpetajad kokkuvõtte õpilase arengust sellel õppeaastal. Vajadusel pakuvad aineõpetajad välja võimalusi õppeedukuse ja õpimotivatsiooni tõstmiseks.

- 3. täidab lapsevanem küsimustiku, mis aitab arenguvestlusel keskenduda lapsele olulistele küsimustele igapäeva koolitöös.

EDUKA KOOSTÖÖ NIMEL

klassijuhataja Jaana

Kommentaare ei ole: