neljapäev, 13. märts 2008

EMAKEELEPÄEVAKS

EMAKEELEPÄEVALE PÜHENDATUD

VIKTORIIN

1. KES ON SEE EESTI KIRJANIK, KELLE SÜNNIPÄEV ON KUULUTATUD EMAKEELEPÄEVAKS?

…………………………………………………………………………………………..

2. MILLISED JÄRGMISTEST KEELTEST EI OLE EESTI KEELE SUGULASED, TÕMBA NEILE JOON ALLA:

VENE, LIIVI, SOOME, LÄTI, ROOTSI, ISURI, VEPSA

3. MITU TÄHTE ON EESTI TÄHESTIKUS: …………………

NIMETA SULGHÄÄLIKUD: ……………………………………………………….

NIMETA TÄISHÄÄLIKUD: …………………………………………………………

NIMETA KAASHÄÄLIKUD: ………………………………………………………..

4. 19. SAJANDIL MÕTLES F.R. KREUTZWALD VÄLJA TÄIESTI UUE SÕNA – LENNUK . MIDA TA NIMETAS SELLE SÕNAGA?

…………………………………………………………………………………………..

5. KES ON MEIE KOOLIS KASUTATAVA AABITSA AUTORID?

…………………………………………………………………………………………..

6. KES ON KIRJUTANUD RAAMATU “PIPI PIKKSUKK”? MIS RAHVUSEST TA ON JA NIMETA VEEL TEMA KIRJUTATUD RAAMATUID.

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

7. SIIN ON PEIDUS ÜKS EESTI VANASÕNA, KIRJUTA SEE REALE:

SUUR SEES ON KARVA ILMAKOPPEL IGA JA SEAL VASIKAD ON

…………………………………………………………………………………………..

8. NIMETA 5 PRAEGU ILMUVAT LASTEAJAKIRJA

a) ………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………………………

e) ………………………………………………………………………………………

9. NIMETA LASTERAAMATUID, MILLE PEALKIRJAS ON NUMBER.

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

10. MIS SEE ON?

a) KONTA, TUNNA, TUNNIPAUK, SÜRPRAIS - ………………………………...

b) LURR, ROKK, LÖGA, MÖGIN, AMPS - ………………………………...

c) TALLAD, TAMMELAUAD, SAHAD, TÜNNILAUAD - …………………………